Z okazji dnia św. Floriana wszystkim Strażakom naszej gminy składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Dziękujemy za niestrudzoną gotowość do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz bohaterską postawę w trudnych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Niech Wasza służba drugiemu człowiekowi będzie źródłem osobistej satysfakcji, społecznego uznania i wzorem do naśladowania.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                  Burmistrz Barlinka

               w Barlinku                                   /-/ Dariusz Zieliński

       /-/ Mariusz Maciejewski                         

 

 

Barlinek, 4 maja 2021 r.

 

Życzenia