OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że dnia 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1100

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9,

odbędzie się

LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie  wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja nt. oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 4. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 5. Informacja nt. bezpieczeństwa p.poż. w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2022-2034.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Barlinek na rok szkolny 2022/2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy         zawodowego.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej w Barlinku.
 12. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. (Krzynka)
 13. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych. (Dzikówko)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII.
 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej

         w Barlinku

 

         Mariusz Józef Maciejewski

miniaturka
zdjęcie miniaturka

 Barlinek, 17 sierpnia 2022 r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

 

Burmistrz Barlinka informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek.

 

Wnioski w sprawie przedmiotowego świadczenia będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 9 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00. Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Ośrodka lub za pomocą kanału ePUAP na adres: /zarebskahe/SkrytkaESP.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego  w formie papierowej będzie możliwy do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nie jest wymagane dołączenie do wniosku kopii złożonej deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Ważne:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane

będą do dnia 30.11.2022 r.

 

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zdjęcie miniaturka

Projekt Naturalnie połączeni to cykl miesięcznych kampanii informacyjnych na temat zwierząt, które żyją wśród nas. W miesiącu sierpniu poruszamy bardzo ważny temat, jest nim zwierzę w potrzebie. Na pewno każdy z nas był świadkiem różnych sytuacji z udziałem czworonogów, sytuacje w których zwierzę nie było do końca dobre traktowane bądź potrzebowało naszej pomocy. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu,  który w pigułce przedstawia zdarzenia z jakim możemy się spotkać i w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Po więcej informacji zapraszamy do naszej grupy na Facebooku https://www.facebook.com/groups/1176774939757430/?ref=share

Film "Zwierzę w potrzebie"

miniaturka

Europejska Stolica Nordic Walking wraca  na szlak zawodów. Zapraszamy na Mistrzostwa NW do Barlinka 10 września. Puchary, medale, nagrody w tym dwa rowery i wiele innych niespodzianek. Na zawodach będzie można zobaczyć najmniejsze kije nordic walking ze złota !!! Więcej o zawodach na stronie www.7nw.pl

Zaproszenie - VIII Mistrzostwa Polski w Europejskiej Stolicy NW i IV Mistrzostwa Europy w NW na 5 km

 

Plakat

 

 

 

 

Mapa

 

 

Podkategorie